LEFprogramma

LEF Lekker en Fit: voor dit programma is geen geld meer beschikbaar.


LEF!, Heb jij het?!

Artikel Lef programma StentorVolgens onderzoek van de GGD Gelre-IJssel is 1 op de 4 kinderen in de gemeente Deventer te dik. Overgewicht op jonge leeftijd heeft een relatie met overgewicht op volwassen leeftijd: dikke kinderen worden vaak dikke volwassenen. Vroege signalering en tegengaan van overgewicht zijn daarom van groot belang.

Lekker En Fit is een uniek behandelprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas (van 6 t/m 18 jaar). LEF is een individueel op maat gemaakt programma waarin er begeleiding is voor kinderen/jongeren en de ouder(s)/ verzorger(s). Dat gebeurt door een multidisciplinair team, bestaande uit een kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut, kinder- pubercoach en psycholoog.

Kernpunten van het LEF-behandelprogramma zijn:

  • Werken aan het lichaamsgewicht
  • Plezier in sport en spel
  • Veranderen van het voedingspatroon
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Coachen van het kind en
  • Psychologische begeleiding van de ouder(s)/verzorger(s) in dit proces.

Omdat het LEF behandelprogramma wordt vergoed door Salland Zorgverzekeringen betaalt u slechts een eigen bijdrage van €90,- voor een behandeltraject van 18 maanden. Dit geldt ook wanneer u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent.

Behandelprogramma in het kort

Kinderdiëtist, Nienke Drost

  • Intakegesprek, consulten, (groeps)gesprekken en eet- of kooklessen

Doel: opbouwen van een gezond voedingspatroon, handhaven of reduceren van het lichaamsgewicht en motiveren tot meer beweging.

Kinderfysiotherapeut, Suzan van Leent

  • Testen, trainingen sport en spel, hertest, overleg ouder(s)/verzorger(s) en eindtest

Doel: In kaart brengen huidige fysieke conditie van het kind, opstellen trainingsplan, verbeteren conditie en plezier in sport en spel.

Kinder- en pubercoach, Wilma de Moor

  • Ontdekken van eigen kwaliteiten

Doel: veranderen van negatieve denkpatronen en overtuigingen, versterken positief zelfbeeld, “uitlaatklep” voor als het even moeilijk is en werken aan het groeien van zelfvertrouwen.

Psycholoog, Anne Kooij

  • Groepsbijeenkomsten en ontmoetingen met ouders

Doel: in kaart brengen draagkracht van het gezin, de opvoedingsstijl van de ouder(s)/verzorger(s) en hen steunen in het veranderingsproces van hun kind.