Privacy

PRIVACY


Wij werken volgens de beroepscode van onze beroepsgroep, het NIP, en zijn BIG geregistreerd. Ook hebben we geheimhoudingsplicht.

Rapportage

In principe rapporteren wij over de therapie aan de verwijzer (vaak is dat de huisarts) omdat de bevindingen uit de therapie ook voor de toekomst belangrijk kunnen zijn. Wij vragen daarvoor altijd uw toestemming. Er wordt niet gerapporteerd, wanneer u dat niet wilt.
Het komt voor dat een andere hulpverlener, een bedrijfsarts, een ARBO-arts, of een verzekeringsmaatschappij informatie over u bij ons opvraagt. Meestal heeft u dan zelf bij de betreffende persoon of instantie een akkoordverklaring ondertekend voor het opvragen van informatie. U krijgt vooraf inzage in de verslaglegging die dan door ons is opgesteld en beslist of u toestemming geeft tot verzending ervan.
 
Dossiervorming

Wij zijn wettelijk verplicht uw dossier vijftien jaar te bewaren. Wanneer u dat niet wilt, kunt u dat schriftelijk verklaren en verwijderen wij uw dossier.

Geheimhouding

Onze beroepscode schrijft voor geheimhouding in acht te nemen omtrent u en de therapie. Wij geven nooit aan anderen - dus ook niet aan partners, ouders of kinderen - informatie over u, zonder dat u daarvoor zelf uitdrukkelijk toestemming geeft.

Vragenlijsten

Wij vragen u ook met zekere regelmaat vragenlijsten in te vullen. Zoals bij begin en afsluiting van de therapie. De uitkomsten van deze testen bespreken we met u. 
Een ander doel voor het afnemen van testen is om landelijk informatie te verzamelen over het effect van therapieën. Hiervoor worden de uitkomsten van vragenlijsten geanonimiseerd verzameld in een landelijke database. U kunt altijd aangeven wanneer u dit niet wilt.

Declaraties

Wij declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is landelijk zo geregeld dat informatie over uw diagnose op deze declaratie vermeld wordt. Wanneer u daar tegen bent, kunnen wij u een formulier ter ondertekening voorleggen. U geeft hiermee aan dat u geen informatie over de diagnose op de declaratie vermeld wilt hebben. Wij moeten dit formulier aan uw verzekeraar sturen.