Goed om te weten

OOK GOED OM TE WETEN:


Lengte consulten: soms wordt in overleg gekozen voor een half (25 minuten) of dubbel ( 90 minuten) consult. De kosten veranderen dan naar rato mee.

Huiswerk: soms krijgt u opdrachten mee om thuis aan te werken. De uitwerking van gesprekken wordt hiermee versterkt.

Testen: in de therapie vraagt de therapeut u ook vaak een aantal vragenlijsten in te vullen. Hoewel testen niet alles zeggen, kunnen zij wel aanvullende, waardevolle informatie geven.

E-health: Op een beveiligde website kunt u oefenopdrachten uitvoeren, krijgt u hierop feedback en kunt u soms extra informatie krijgen.

Huisbezoek: als het voor u moeilijk is om naar de praktijk te komen, dan is een afspraak bij u thuis mogelijk.

Terugkoppeling naar verwijzer (vaak de huisarts): deze ontvangt een bericht van melding wanneer u start met de therapie. Na afronding van de therapie krijgt de verwijzer een kort verslag. Natuurlijk vragen wij hiervoor steeds uw toestemming.

Tussentijdse beëindiging: het is mogelijk dat u de therapie voortijdig wilt stoppen. Wij gaan er vanuit dat dit steeds in overleg plaatsvindt. Mocht u zonder verdere uitleg wegblijven, dan sturen we de verwijzer hierover een kort bericht.

Andere behandeling: tijdens de intake kan blijken dat een andere behandeling dan wij kunnen bieden, gewenst is. Wij kijken dan  welke ondersteuning beter bij u aansluit.