Voordelen Ehealth

Voordelen van het samengaan van ‘gesprekken’ met ‘werken via internet’ zijn:

  • De meerwaarde van het gesprek tussen de cliënt en de psycholoog blijft gehandhaafd

De directe persoonlijke en deskundige aandacht van de therapeut zijn voor u als cliënt belangrijk om de hele therapie (inclusief het online-gedeelte) te kunnen blijven volhouden. In dit unieke contact doen zich specifiek ontdekkende leeraspecten voor die in uw veranderproces onontbeerlijk zijn.

  • Als cliënt bepaalt u bij het online-gedeelte uw eigen tijd en tempo

Het is vaak prettig zelf te bepalen op welk moment en in welke omgeving u het beste kunt en wilt werken aan bepaalde opdrachten die in relatie staan tot uw behandeling.

  • Versterking van behandeleffectiviteit door toevoeging van online gedeelte

U en de psycholoog kunnen in de gesprekken goed inspelen op online bevindingen, en andersom. De behandeleffectiviteit kan daarmee vergroot worden.

  • Met het onlinegedeelte blijft u actief

U blijft in de periode tussen de ontmoetingen met uw therapeut alert en actief bezig met uw aandachtspunten en huiswerkopdrachten:

  • Op ieder moment kunt u teksten, opdrachten en feedback van uw behandelend psycholoog teruglezen: dat helpt bij het meer gestructureerd aanpakken van uw probleem;
  • Doordat u meer gaat schrijven kunt u uw gedachten beter ordenen, herstructureren en relativeren.  Zo krijgt u meer inzicht in uw binnenwereld;
  • Alle teksten bij elkaar vormen uw zelfgeschreven zelfhulpboek, waardoor u bij afsluiting van de therapie een mooi eigen terugvalpreventieplan in uw bezit heeft.