Voorbeelden van methodes of technieken

  • Psycho-educatieve elementen

Waar nodig kunnen wij u aanvullende uitleg geven over de psychologische en sociale gevolgen van uw ziekte.  In plaats van dat u ongerust bent over uw reactie (‘Ik reageer wel abnormaal’) gaat u uw reacties beter begrijpen.

  • (Aandachtgerichte) Cognitieve therapie

Wanneer u maar angstig of gespannen blijft of voortdurend piekert kan cognitieve (aandachtgerichte) therapie een geschikte manier zijn u te helpen bij het zoeken naar meer relativerende gedachtenpatronen. Zodat u zich wat meer kunt ontspannen.

  • Oplossingsgerichte interventie

Samen met de therapeut gaat u op zoek naar uw eigen krachtbronnen en oplossingen.

  • Existentiële interventie

Wanneer u worstelt met zingevingsvragen kan het belangrijk zijn binnen de therapie aandacht te hebben welke betekenis u kanker in uw levensverhaal toekent.

  • Mindfulness

Deze therapievorm kan zinvol zijn bij angst, spanning, depressie, moeheid en pijn (zie voor meer uitleg onder het kopje mindfulness)

  • Specifieke technieken, zoals:
  • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

Wanneer u last blijft houden van specifieke nare gebeurtenissen kan EMDR helpen de scherpe kantjes ervan af te halen (zie verder onder kopje EMDR);

  • Visualisatie bij het tegengaan van pijn en angst.