Voordelen (meerwaarde gezinsgesprekken)

Wat de meerwaarde van gezinsgesprekken kan zijn:

  • De gezinsleden krijgen de kans zorgen te delen
  • Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid
  • Er ontstaat meer begrip voor ieders unieke beleving en proces
  • Het geeft meer openheid en intimiteit
  • Het geeft minder eenzaamheid (eilandjes)
  • Er ontstaat meer ruimte om gevoelens te delen en te uiten.