Cognitieve therapie en gedragstherapie samengevoegd tot cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie en gedragstherapie samengevoegd tot cognitieve gedragstherapie

ALGEMEEN

Divider Image

Er zijn binnen de psychologie verschillende benaderingen om psychologische processen te verkennen en verklaren. Elke stroming kent zijn eigen waarheid en is bruikbaar op een bepaald gebied. Bent u geïnteresseerd, bekijkt u dan het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ozDbDxv7res

Vanuit de theoretische kaders zijn vervolgens allerlei methodes ontwikkeld, die een behandelaar in het therapeutisch proces kan inzetten.

Met onze achtergrond en ervaring maken we als therapeut gebruik van verschillende theoretische kaders. Op die manier kunnen we in de behandeling zoveel mogelijk aansluiten bij wat voor u past.

Hieronder treft u specifieke informatie aan over verschillende therapievormen en bepaalde methodes die wij kunnen aanbieden.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

In onze praktijk passen wij regelmatig Cognitieve Gedragstherapie (vaak afgekort tot CGT) toe.

Cognitieve therapie, Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie zijn nauw met elkaar verbonden. Wilt u meer lezen over de verwantschap én verschillen tussen deze therapievormen, klik dan hier.

Cognitieve Gedragstherapie is erop gericht zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt te beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk in de therapie meer op denken, soms meer op doen en laten. In weer andere gevallen werkt de therapeut gelijktijdig aan beide aspecten.

Belangrijke kenmerken

• Actief werken met het heden

De cognitieve gedragstherapeut staat betrekkelijk kort stil bij de jeugdervaringen van de cliënt. Cognitieve Gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

• Klachtgericht en kortdurend

Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.

• De therapeut als nadrukkelijke gesprekspartner

Een cognitieve gedragstherapeut is in de therapie nadrukkelijk als actieve gesprekspartner aanwezig. De therapeut zoekt actief met de cliënt, hoe anders met bepaalde situaties om te gaan.

• Adviezen en richtlijnen

Bij een actieve houding past ook het geven van adviezen en richtlijnen.

• Oefeningen en huiswerk

Binnen Cognitieve Gedragstherapie is het gebruikelijk dat de therapeut bepaalde oefeningen met de cliënt doet in de therapeutische omgeving. Ook krijgt de cliënt vaak opdrachten mee voor in de thuis/werksituatie zodat hij zelf een actieve rol behoudt in het ombuigen van belemmerende denk- of gedragspatronen naar meer gewenste.

Effecten cognitieve gedragstherapie

Van geen andere soort therapie is de werkzaamheid zo goed wetenschappelijk onderzocht als die van Cognitieve Gedragstherapie. De resultaten van deze therapie zijn over het algemeen behoorlijk positief. Zo'n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt, heeft baat bij Cognitieve Gedragstherapie.
Cognitieve gedragstherapie wordt onder andere toegepast bij angst- en depressieve klachten.

Lees meer

• Actief werken met het heden

De cognitieve gedragstherapeut staat betrekkelijk kort stil bij de jeugdervaringen van de cliënt. Cognitieve Gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

• Klachtgericht en kortdurend

Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.

• De therapeut als nadrukkelijke gesprekspartner

Een cognitieve gedragstherapeut is in de therapie nadrukkelijk als actieve gesprekspartner aanwezig. De therapeut zoekt actief met de cliënt, hoe anders met bepaalde situaties om te gaan.

• Adviezen en richtlijnen

Bij een actieve houding past ook het geven van adviezen en richtlijnen.

• Oefeningen en huiswerk

Binnen Cognitieve Gedragstherapie is het gebruikelijk dat de therapeut bepaalde oefeningen met de cliënt doet in de therapeutische omgeving. Ook krijgt de cliënt vaak opdrachten mee voor in de thuis/werksituatie zodat hij zelf een actieve rol behoudt in het ombuigen van belemmerende denk- of gedragspatronen naar meer gewenste.