Praktijkinfo

Praktijkinfo

Psychologenpraktijk van Rijt en Kooij

Wie zijn we?

Divider Image

We stellen ons graag aan u voor.

Anne-003

Anne Kooij

Gezondheidszorgpsycholoog
Gekwalificeerd Eerstelijns Psycholoog NIP
Mindfulnesstrainer

De weg die ik in mijn werk heb bewandeld

Na mijn studie klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik in Amsterdam bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en Verpleeghuis Amstelhof, onderzoeks- en werkervaring opgedaan. Vervolgens heb ik me met een collega zelfstandig gevestigd in de Bos en Lommerbuurt te Amsterdam. Na mijn verhuizing naar Deventer (1986) heb ik ruim 12 jaar bij een Integraal Kankercentrum gewerkt. Daar heb ik onder meer groepsbijeenkomsten voor zieke mensen en hun naasten opgezet en begeleid. Werken in een psychologenpraktijk lonkte opnieuw. Vanaf 1990 werk ik met veel plezier met mijn collega Han van Rijt in de eigen praktijk.

Huidige werkplek

Mijn werkplek is in Paramedisch Centrum de Spil in het mooie Diepenveen. Ook werk ik één dag in de huisartsenpraktijk “Aan de IJssel” te Olst als huispsycholoog binnen de POHGGZ-constructie.


POHGGZ-constructie

Al vele jaren wordt de huisarts ondersteund door praktijkondersteuners. Ook op het gebied van de GGZ is er een praktijkondersteuner, de POH-GGZ. Deze functie kan ingevuld worden door personen met een verschillende beroepsmatige achtergrond, waaronder psychologen.

De huisarts kan een patiënt voorstellen om enkele gesprekken met de praktijkondersteuner POH-GGZ te hebben met als doel de problematiek duidelijker te krijgen, een korte interventie toe te passen of   gericht te verwijzen.

Deze psychologische zorg aan de patiënt, valt onder de huisartsenzorg. Dit betekent dat deze begeleiding niet verrekend wordt met het jaarlijks eigen risico.

De zonnebloem

U ziet op onze site afbeeldingen van prachtige zonnebloemen. Hier treft u een filmpje van bewegende zonnebloemen aan. Deze goud-geelkleurige bloemen doen niet alleen denken aan de zon, ze richten zich ook nog eens naar het (zon-) licht. Ik vergelijk het therapeutisch proces met deze bloemen. In therapie leert u uw eigen veerkracht en hulpbronnen te (her)ontdekken. In plaats van de nadruk te leggen op beperkingen en belemmeringen, fascineert het mij hoe mensen zich tijdens het therapeutisch proces weer bewust worden van hun mogelijkheden of leren verdragen wat niet te veranderen is. Dieperliggende oorzaken van problemen kunnen aan bod komen wanneer ze verandering in het huidige leven in de weg staan.


Eigen veerkracht en hulpbronnen aanboren

Enkele bijzondere voorbeelden treft u hier aan:

Raynor Winn

Kijkt en luistert u naar haar relaas over hoe wandelen, leven in het ‘Nu’ helend kan zijn in een moeilijke periode in het leven:

Edith Eger

Edith Eger is de schrijfster van het boek ‘De Keuze’. Zij was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Zij en haar zus overleven. In het boek ‘De keuze’ beschrijft ze hoe ze in haar latere leven als psycholoog haar cliënten heeft geholpen om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen volgens haar uiteindelijk voor ‘vrijheid’ kan kiezen:

Maria João Pires

Vlak voor haar optreden (1999) ontdekt pianiste Maria João Pires dat ze het verkeerde muziekstuk heeft ingestudeerd. Ze verstart compleet. Hoe ze, met bemoedigende woorden van de dirigent Chailly, zich hervindt en begint te spelen.

De ZOON IN de MAN

“De ZOON IN de MAN” is het verhaal van hoofdpersoon Jacob, geschreven na de dood van zijn zoon Stefan. Op de dag dat Jacob vijftig werd en dat zijn zoon cum laude zou afstuderen aan de TU in Delft, heeft Stefan een einde gemaakt aan zijn leven.
Dit boek beschrijft hoe Jacob doorleeft na zo’n dood en hoe Stefan voortleeft na zo’n dood.


Schatkist

In de afgelopen 30 jaar heb ik me samen met mijn collega Han van Rijt allerlei behandelvormen en technieken eigen gemaakt. Ik kan als therapeut putten uit een schatkist met veel waardevol materiaal. Ik kijk met u wat uit deze schatkist bij u past. En niet onbelangrijk: altijd fijn wanneer binnen de therapeutische context ruimte is voor humor en creatieve invallen. Die ontstaan spontaan als het in de therapie mogelijk blijft om ‘buiten richtlijnen en protocollen’ met elkaar op te trekken.

Kortdurende therapie

Ik behandel mensen uitsluitend met behulp van kortdurende therapie. Mijn therapeutische houding is gebaseerd op principes uit de eerstelijnspsychologie, 30 jaar geleden een nieuw fenomeen. De eerstelijnspsycholoog laat zich het beste vergelijken met de huisarts, maar dan voor het geestelijk welzijn. Van eerstelijnspsychologen wordt wel gezegd dat zij specialist zijn in kortdurende therapie.

Opstellingen-lego-Anne

Han-001

Han van Rijt

Gezondheidszorgpsycholoog
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog

Ik ben sinds 1986 werkzaam in de regio, eerst gevestigd in Twello en later in Deventer en Schalkhaar. Vanaf 1990 vormen Anne Kooij en ik samen een maatschap. Ik ben opgeleid in de cliëntgerichte therapie, systeemtherapie en symbooldrama. Hier kunt u elders op de site meer over lezen. Specialisaties zijn partner- en relatietherapie en psychologische begeleiding bij kanker. Ik werk met leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar.

Stagnatie in de identiteitsontwikkeling en ‘leaving home’ problematiek hebben extra mijn belangstelling. Naast het werk binnen de praktijk ben ik ook actief in de organisatie van de Vereniging van Symbooldrama. Binnen deze vereniging ben ik in opleiding tot docent en supervisor in de opleiding tot symbooldramatherapeut.