KOSTEN – GGZ

KOSTEN – GGZ

Verzekerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Divider Image

In 2024 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Wel valt therapie onder het wettelijk eigen risico.

VOORWAARDEN OM DE THERAPIE VERGOED TE KRIJGEN

Om therapie voor vergoeding in aanmerking te laten komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • er dient een verwijsbrief te zijn van de huisarts die is gedateerd (maximaal 3 maanden) vóór het eerste gesprek en
  • er moet sprake zijn van een psychologische diagnose.

HET WETTELIJK EIGEN RISICO

Vergoeding van therapie door een psycholoog valt onder het verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. Behalve psychologische zorg tellen hier ook allerlei andere vormen van zorg mee. Het kan dus zijn dat uw eigen risico al ‘op’ is, zodat u geen extra kosten voor psychologische zorg meer hebt.

In 2024 bedraagt het eigen risico € 385 per persoon, tenzij u zelf u de hoogte van uw vrijwillig eigen risico heeft laten veranderen bij uw verzekeraar. Het eigen risico verrekent uw verzekeraar met u.

NIET VERGOEDE STOORNISSEN

De overheid heeft bepaald dat een aantal stoornissen is uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Het gaat hier onder andere om aanpassingsproblematiek (reacties op een ingrijpende gebeurtenis), werk- en relatieproblematiek, een aantal andere stoornissen of wanneer iemand zich verder wil ontplooien.

In al deze gevallen zijn de kosten van de therapie voor eigen rekening. Besluit u in therapie te gaan bij onze praktijk, dan gaan wij uit van een tarief naar draagkracht. We kijken samen met u welk tarief haalbaar is in uw situatie.

AANVULLENDE VERZEKERING VERGOEDT SOMS WEL

Sommige verzekeraars vergoeden in hun aanvullend pakket toch enkele therapievormen, die niet in het basispakket zijn opgenomen, zoals relatietherapie, therapie bij burnout of aanpassingsproblematiek. Trekt u dat voor uzelf in uw eigen polisvoorwaarden zorgvuldig na.

Ook goed om te weten: therapie die vanuit het aanvullend pakket wordt bekostigd, valt niet onder uw eigen risico.

Soms is de werkgever bij burnout-klachten bereid (een deel van) de kosten van de therapie op zich nemen. U kunt dat zelf met uw werkgever bespreken.

DRIE VERSCHILLENDE BETAALWIJZEN

Wat kosten en betalingen betreft, bestaan er drie mogelijkheden:

  1. Gecontracteerde zorg: Wij hebben wel een contract met uw verzekeraar. Onze tarieven liggen vast in dit contract en wij declareren rechtstreeks bij uw verzekeraar, die dan weer direct aan ons betaalt. Wanneer uw eigen risico nog niet ‘opgebruikt’ is, dan verrekent de verzekeraar dit met u.
  2. Ongecontracteerde zorg: Wij hebben geen contract met uw verzekeraar. U ontvangt de rekening van ons, en u betaalt die zelf aan ons. Vervolgens kunt u deze rekening zelf indienen bij uw verzekeraar. Die betaalt, dat verschilt per verzekeraar, 60% – 100% van het bedrag aan u terug. Ook hier wordt uw eigen risico aangesproken. Wanneer u beschikt over een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten.
  3. Onverzekerd zorgproduct (OZP): Hieronder vallen psychologische therapievormen die niet door de verzekeraar vergoed worden. Deze kunt u dus niet bij uw verzekeraar declareren. De kosten van deze therapievormen worden per consult berekend. U ontvangt van ons hiervoor een rekening.

Wanneer u de therapie zelf betaalt, hanteren we een tarief van € 90 per consult (45 minuten).


TARIEVEN

Divider Image

Vanaf 2022 is in de Geestelijke Gezondheidszorg een ander zorgstelsel ingevoerd: Het Zorgprestatiemodel (ZPM). Met ook een ander bekostigingssysteem.

Uitgebreide informatie hierover treft u aan op: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

De tarieven zijn bepaald door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Op de website van het NZA over het Zorgprestatiemodel vindt u een tarievenzoeker met het totale overzicht van tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg. Om een indruk te krijgen van de tarieven die binnen onze praktijk gelden kiest u in de tarievenzoeker bij Setting de waarde “Ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II”, bij Beroepscategorie voor mevrouw Kooij de waarde “Gezondheidszorgpsycholoog” voor de heer van Rijt “Klinisch psycholoog” en bij Financieringsstroom de waarde “GGZ”.

Afbeelding1

ZAKELIJKE AFSPRAKEN

Binnen onze praktijk hanteren we de volgende randvoorwaarden:

Lengte consulten

Gesprekken duren meestal 45 minuten. Soms wordt in overleg gekozen voor een half (25 minuten) of dubbel (90 minuten) gesprek. De kosten veranderen dan naar rato mee.

Tijdig afzeggen

Wanneer u verhinderd bent, dan dient u de afspraak minimaal 48 uur tevoren af te zeggen. Dat kan via de praktijktelefoon: 0570 – 629722, of via mail: contact@vanrijtenkooij.nl.

Als u zonder bericht wegblijft, brengen we € 70 in rekening. Belangrijk om te weten: de verzekering vergoedt de kosten van niet nagekomen afspraken (zogenaamde ‘no show’) niet! U moet die kosten dus volledig zelf betalen!

Tussentijdse beëindiging

Het is altijd mogelijk dat u de therapie voortijdig wilt stoppen. Wij gaan er vanuit dat dit steeds in overleg plaatsvindt. Mocht u zonder verdere uitleg niet meer komen, dan sturen we de verwijzer hierover een kort bericht.

CONTRACTEN MET VERZEKERAARS

Wij hebben contracten met alle verzekeraars.

GGZ VANAF 2022

Per 2022 is in de Geestelijke Gezondheidszorg een ander zorgstelsel ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. Bent u nieuwsgierig naar die veranderingen en wat dat voor u betekent, kijkt u dan op de volgende site: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Er is een cliëntfolder beschikbaar die u kunt vinden op de volgende site: https://www.ggzmomentum.nl/wp-content/uploads/2021/12/Clientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf