THERAPEUTISCH PROCES

THERAPEUTISCH PROCES

THERAPEUTISCH PROCES

Divider Image

U zit al langere tijd niet lekker in uw vel en komt er zelf niet meer uit. U gaat naar uw huisarts. Deze adviseert u te gaan praten met een psycholoog en geeft een verwijsbrief mee. Misschien heeft de huisarts u nadrukkelijk naar onze praktijk verwezen. Het kan ook dat hij de keuze voor een psycholoog aan u zelf overlaat….Hoe dan ook, u bent nu op onze site terechtgekomen en wilt weten of onze manier van werken u aanspreekt…..

Zowel jongeren (vanaf 18 jaar) als volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht.

U hebt onder  ‘Onze visie’ kunnen lezen wat wij in ons vak en als therapeutische houding belangrijk vinden.


U leest hier de stappen in het therapieproces.

 1. De Aanmelding

U kunt zich telefonisch of via deze website bij ons aanmelden. Onder ‘Aanmelden’ informeren wij u hoe dat in zijn werk gaat.

 1. Het eerste gesprek (de intake)

De behandelaar kijkt samen met u waarvan u het meeste last heeft. Wat is uw hulpvraag? Daarnaast is er aandacht voor allerlei andere facetten/ thema’s in uw leven: Hoe is uw leven tot nu toe verlopen? Hoe staat u in relaties? Wat voor werk doet u? Wat zijn uw interesses? Zo ontstaat een beeld van uw wensen en welke behandeling passend en effectief voor u is.

Ook wordt in deze fase duidelijk of de therapie het beste kan bestaan uit individuele, relatie- of gezinsgesprekken.

 1. Invullen vragenlijsten

Aan het einde van het eerste of tweede gesprek vraagt de psycholoog u een vragenlijst in te vullen die helpt bij het vaststellen van wat er aan de hand is. De uitkomst hiervan wordt altijd met u besproken.

 1. De behandelfase

In onderling overleg wordt uw behandelplan opgesteld. Hierin staat verwoord wat de kernpunten en uw doel(en) in de therapie zijn. Het behandelplan vormt de leidraad voor de therapie, waarin u aan uw doelen werkt. Uw probleem hoeft niet persé te verdwijnen. Het kan voldoende zijn dat u er beter mee leert omgaan.

In de therapie sluit de therapeut zoveel mogelijk aan bij uw eigen probleemoplossend vermogen, sterke kanten, talenten en mogelijkheden.

 1. Afronding therapie

Deze vindt in een afsluitend consult plaats waarin u samen met de therapeut nagaat wat u geleerd heeft en wat uw aandachtpunten voor de komende periode blijven.

Klachten waarmee mensen bij ons terecht kunnen, zijn bijvoorbeeld:


 • Depressieve gevoelens
 • Angst- paniekaanvallen
 • Allerlei lichamelijke klachten hoofdpijn, benauwdheid of vermoeidheid
 • Spanningen ten aanzien van werk, studie of juist werkloosheid/arbeidsongeschiktheid
 • Relatieproblemen
 • Overspannenheid, burnout
 • Rouw- en verwerkingsproblematiek
 • Perfectionisme, piekeren, schuldgevoelens
 • Onzekerheidsgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens
 • Moeite met voor uzelf opkomen
 • Spanningen, verlegenheid of angsten in sociale contacten
 • Relatieproblemen
 • Eenzaamheid
 • Identiteitsproblemen
 • Dwangmatige gedachten
 • Slaapproblemen
 • Problemen met overgewicht.

GOED OM TE WETEN

Lengte consulten: in plaats van een 45 minuten-consult kan er in overleg ook gekozen voor bijvoorbeeld een consult van 60 of 90 minuten. De kosten veranderen dan naar rato mee.

Huiswerk: soms krijgt u oefeningen mee om thuis aan te werken. De uitwerking van gesprekken wordt hiermee versterkt.

Testen: in de therapie vraagt de therapeut u soms ook vragenlijsten in te vullen. Hoewel testen niet alles zeggen, kunnen zij wel aanvullende, waardevolle informatie geven.

E-health: op een beveiligde account kunt u oefeningen uitwerken, krijgt u hierop feedback en kunt u soms extra informatie krijgen.

Huisbezoek: als het voor u moeilijk is om naar de praktijk te komen, dan is een afspraak bij u thuis mogelijk.

Terugkoppeling naar verwijzer (vaak de huisarts): na afronding van de therapie krijgt de verwijzer een kort verslag. Natuurlijk vragen wij hiervoor steeds uw toestemming.

Tussentijdse beëindiging: het is mogelijk dat u de therapie voortijdig wilt stoppen. Wij gaan er vanuit dat dit in overleg plaatsvindt. Mocht u zonder verdere uitleg wegblijven, dan sturen we de verwijzer hierover een kort bericht.

Andere behandeling: tijdens de intake kan blijken dat een andere behandeling dan wij kunnen bieden, gewenst is. Wij kijken dan samen met u welke ondersteuning beter bij u aansluit.