Verwijzers

Verwijzers

VERWIJZERS

Divider Image

Regelmatig doen zich kwesties voor die voor u als verwijzer van belang zijn. Wij brengen deze dan ook graag onder uw aandacht.

Op dit moment wijzen we graag op het volgende:

De verwijsbrief van de huisarts

Bent u (huis) arts dan is uw verwijsbrief, zowel voor de patiënt als voor de psycholoog belangrijk: de brief moet aan allerlei door zowel verzekeraars als NZa gestelde eisen voldoen, anders wordt de therapie niet vergoed. De verzekeraars beschouwen de geleverde therapie als onverzekerde zorg als de verwijsbrief van de huisarts niet aan de criteria voldoet.

U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden.

Op de verwijzing moet staan:

  1. De NAW gegevens en geboortedatum van de patiënt en BSN nummer
  2. De reden voor verwijzing
  3. De vermelding dat het om een verwijzing naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ gaat
  4. Dat er sprake is (van een vermoeden van) een DSM-V stoornis
  5. De NAW gegevens en persoonlijke AGB code van de huisarts
  6. Een handtekening van de verwijzende huisarts. Een handtekening van een POHGGZ is niet voldoende.
  7. Datum van de verwijzing. Deze moet vóór de start van de therapie gedateerd zijn.

Uitwisseling gegevens via een beveiligde account

Het lijkt inmiddels vanzelfsprekend: privacy-gevoelige informatie wordt altijd beveiligd digitaal verstuurd. Echter het gebeurt nog regelmatig dat verwijsbrieven of andere uitwisseling van persoonlijke gegevens van patiënten via de ‘gewone mail’ verloopt.

Onze praktijk beschikt over Zorgmail, een uitstekend beveiligde omgeving. U kunt dan ook privacy-gevoelige informatie via dat kanaal aan ons sturen: 500039699@lms.lifeline.nl. Dit mailadres kunt u natuurlijk alleen gebruiken wanneer u zelf bij Zorgmail/Enovation bent aangesloten.

Aarzel niet contact op te nemen als u met ons wilt overleggen. Beter goed vooroverleg dan een niet passende verwijzing naar onze praktijk.

slide