Interventies in de psychosociale oncologie

Interventies in de psychosociale oncologie

Divider Image

Binnen onze praktijk is psychologische begeleiding bij kanker een specifiek aandachtsgebied.

We hebben allebei de masteropleiding Psychosociale Oncologie gevolgd en zijn opgenomen in het Deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO); zie ook https://nvpo.nl. Anne Kooij is lange tijd verbonden geweest aan de redactie van het Tijdschrift Psychosociale Oncologie en heeft voor de integrale kankercentra regelmatig trainingen verzorgd.

In de therapeutische begeleiding bij kanker richten wij ons op het optimaliseren van zowel de draagkracht als kwaliteit van leven bij kankerpatiënten én hun naasten. Omdat kanker niet alleen degene die ziek is treft, maar ook grote impact heeft op het leven van naasten, besteden we nadrukkelijk aandacht aan de directe omgeving van de patiënt. We hebben daarover een boekje geschreven onder de titel ‘Door kanker uit balans’, uitgeverij Van Gorcum, Assen.

Zo kan het zijn dat bij een eerste gesprek zowel de zieke persoon als de partner uitgenodigd worden. Afhankelijk van de wensen en problemen wordt bepaald hoe de verdere interventie eruit gaat zien. Deze kan bestaan uit individuele therapie, relatie- of gezinstherapie. Indien nodig, vindt (een deel van) de therapie ook in de thuissituatie plaats.

Gezinsgesprekken

In crisissituaties bestaat de neiging om mensen individueel te benaderen. Daardoor wordt de meerwaarde  van het samenzijn en samen dragen gemist.

Wanneer u er in het gezin niet goed uitkomt hoe elkaar te steunen in deze lastige periode, kunnen (enkele) gezinsgesprekken verhelderend zijn. Samen met uw partner en uw kind(eren) gaat u na waaraan iedereen het meest behoefte heeft.

‘Door kanker uit balans’, uitgeverij Van Gorcum, Assen.

Voor een korte beschrijving van het boek met aanvullende recensie klikt u hier. Wilt u dit boekje kopen? Neemt u dan contact met ons op via contact@vanrijtenkooij.nl.

Klikt u hier voor voorbeelden van methodes of technieken, die we gebruiken.

Wilt u meer weten of bent u nieuwsgierig naar ervaringsverhalen, klikt u dan hier.

Groepsbijeenkomsten

Bij voldoende belangstelling is er in onze praktijk ook de mogelijkheid tot het volgen van groepsbijeenkomsten voor lotgenoten. Men ontmoet elkaar een aantal keren onder begeleiding van de therapeut. In deze groepen kunt u gevoelens met elkaar delen, een voorbeeld aan elkaar hebben én iets voor elkaar betekenen. Bij voldoende deelname (minimaal 5 personen) starten wij een groep.

Wilt u meer weten over interventies leest u dan:

Meerwaarde gezinsgesprekken

Wanneer één van de gezinsleden geconfronteerd is met kanker, kunnen gezinsgesprekken van grote meerwaarde zijn. Wat deze meerwaarde kan zijn hebben we hier voor u op een rij gezet:

  • De gezinsleden krijgen de kans zorgen te delen
  • Er groeit een gevoel van saamhorigheid
  • Er ontstaat meer begrip voor ieders unieke beleving en proces
  • Het leidt eerder tot onderlinge openheid
  • Het vermindert eenzaamheid (minder het gevoel allemaal op verschillende eilandjes te vertoeven)
  • Er ontstaat meer ruimte om gevoelens te delen en te uiten.