Veelgebruikte methodes of technieken in de psychosociale oncologie

Veelgebruikte methodes of technieken in de psychosociale oncologie

  • Psycho-educatieve elementen

Waar nodig kunnen wij u aanvullende uitleg geven over de psychologische en sociale gevolgen van uw ziekte. In plaats van dat u ongerust bent over uw reactie (‘Ik reageer wel abnormaal’) gaat u uw reacties beter begrijpen.

  • (Aandachtgerichte) Cognitieve therapie

Wanneer u maar angstig of gespannen blijft of voortdurend piekert kan cognitieve (aandachtgerichte) therapie een geschikte manier zijn u te helpen bij het zoeken naar meer relativerende gedachtenpatronen. Zodat u zich wat meer kunt ontspannen en de situatie beter kunt ‘verdragen’.

  • Oplossingsgerichte interventie

Samen met de therapeut gaat u op zoek naar uw eigen krachtbronnen en oplossingen.

  • Existentiële interventie

Wanneer u worstelt met zingevingsvragen kan het belangrijk zijn binnen de therapie aandacht te hebben welke betekenis u kanker in uw levensverhaal toekent.

  • Mindfulness

Deze therapievorm kan zinvol zijn bij angst, spanning, depressie, moeheid en pijn (zie voor meer uitleg onder het kopje mindfulness).

  • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

Wanneer u last blijft houden van specifieke nare gebeurtenissen kan EMDR helpen de scherpe kantjes ervan af te halen (zie verder onder kopje EMDR).

  • Visualisatie

Een techniek die kan worden toegepast om pijn en angst te doen verminderen.