Onze visie

Onze visie

ONZE VISIE OP THERAPIE

Divider Image

Historie van onze praktijk – Eerstelijnspsychologie
Zo’n 30 jaar geleden begonnen wij onze psychologenpraktijk als eerstelijnspsycholoog. In die tijd was het een nieuw fenomeen dat psychologen zich zelfstandig vestigden. We sloten ons aan bij andere psychologen die eenzelfde visie en manier van werken voorstonden.
De eerstelijnspsycholoog is vergelijkbaar met de huisarts, maar dan voor de geestelijke gezondheid. U kunt de eerstelijnspsycholoog beschouwen als specialist in kortdurende therapie, gericht op het verhogen van psychologische zelfredzaamheid en autonomie van de cliënt. Ook samenwerking met huisartsen en andere disciplines waar het de cliënt ten goede komt, is iets dat eerstelijnspsychologen voorstaan.

back1.2

Eerstelijnspsychologie


De eerstelijnspsycholoog zoals we die in Nederland vanaf begin jaren 80 kennen, is een uniek fenomeen in de wereld. In het handboek: ‘Psychologie in de eerste lijn’ (onder redactie van Els Lamers, Frits Bosch, Lisette Hinderink, Cokkie Verschuren, 2006, https://www.geneeskundeboek.nl/handboek-psychologie-in-de-eerste-lijn-9789026517747) wordt dit vakgebied goed in beeld gebracht. Er is een specifieke groep psychologen in Nederland die beschikt over de ‘Kwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIP’. Daarmee wordt duidelijk dat zij zich in hun grondhouding en werkwijze baseren op de uitgangspunten van de eerstelijnspsychologie.

Elke vijf jaar vindt via het NIP herregistratie plaats voor de Kwalificatie Eerstelijnspsychologie.

Specifieke kernmerken van de eerstelijnspsychologie belichten we hier. Deze zijn:

 • Er is sprake van kortdurende behandeling: binnen 5 tot gemiddeld 15 consulten werkt u met de therapeut actief aan een haalbaar doel.
 • De therapie richt zich op het zoeken naar oplossingen en naar wat u wel (ipv niet) kan. In de therapie leert u uw probleem terug te brengen naar een beheersbare vorm en het vertrouwen in uzelf te herstellen.
 • De therapeut hanteert een generalistische zienswijze: de blik is niet gericht op één klacht of stoornis, maar de therapeut houdt een open blik op wat er nog meer kan spelen bij het ontstaan van uw klacht. Dieperliggende oorzaken van problemen, die hun oorsprong vinden in het verleden, kunnen aan bod komen als ze verandering in het huidige leven in de weg staan.
 • De therapeut is in zijn werkwijze eclectisch: hij beperkt zich niet tot één specifieke werkvorm maar is in staat tot het toepassen van een breed scala van behandelmethoden.

Psychotherapie
Hoewel wij nog altijd hechten aan de werkwijze van de eerstelijnspsycholoog ontstonden door de jaren heen binnen onze praktijk twee werkvormen. Er is de meer kortdurende vorm die het meeste lijkt op wat beschreven is onder ‘Eerstelijnspychologie’: kortdurend en gericht op herstel van autonomie. Wanneer er sprake is van erg vaste patronen, die meestal vroeg in iemands leven ontstaan zijn, dan is psychotherapie vaak een meer passende werkvorm. Hier staat het onderzoeken en het veranderen van die patronen centraal. Bij psychotherapie is vaak sprake van een langerdurend proces.

Balans
U wordt bij ons zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, begeleid bij het overwinnen van uw problemen en het werken aan uw doelen. Daarbij kijken we welke therapievorm het beste bij u aansluit. Met als streven dat u zich anders leert verhouden tot bepaalde problemen/belemmeringen in uw leven en (her)ontdekt op welke wijze u meer in balans komt.

Inzet
Wat uw hulpvraag ook is, essentieel is dat u zich wilt inzetten om aan ‘uzelf te werken, uzelf te ontwikkelen’.
Het is lang niet altijd een makkelijk, wel een uitermate boeiend proces. Er is moed, wilskracht, nieuwsgierigheid en geduld voor nodig om niet werkende gedragspatronen – waaraan u echter wel gewend bent- en automatismen, vaak verwoord als: ‘zo ben ik nu eenmaal’, onder ogen te zien en (enigszins) te wijzigen. Durven stil staan bij en verwerken van oude gevoelens, onderzoek naar de aard van uw gedachten en gedragingen zijn daarbij essentieel.

Verandering
Therapie gaat over het toelaten en aangaan van contact, openheid, kwetsbaarheid en vertrouwen tussen therapeut en cliënt. En het gaat over verandering.
In het persoonlijke contact met de therapeut wordt u zich er steeds meer van bewust hoe u omgaat met uzelf, anderen en gebeurtenissen in uw leven. Waar u bij aanvang van de therapie misschien nog even hoopt dat ‘het weer kan worden als vanouds’, voordat het nare gevoel ontstond, komt gaandeweg het besef dat het juist gaat om net die andere kijk op uzelf en de wereld om u heen.
Verandering betekent soms ook dat u bepaalde omstandigheden waarop u geen invloed heeft, beter leert verdragen.

Samenwerking met andere disciplines
Waar passend, werken we graag samen met andere disciplines. Soms vullen verschillende benaderingen elkaar immers goed aan. Denkt u daarbij aan afstemming met:
• Huisartsen
• Collega-psychologen
• Fysiotherapeuten
• Oefentherapeuten
• Kindercoaches
• Ergotherapeuten
• Diëtisten.

Onze kijk op Ehealth binnen de therapie
Volgens ons is directe persoonlijke en deskundige aandacht van ons als therapeut essentieel zodat u de therapie kunt blijven volhouden. In onze praktijk vormen dan ook ontmoetingen ter plekke met u het hart van de therapie. Wel kan Ehealth van toegevoegde waarde zijn.
Om die reden kunt u in onze praktijk gebruik maken van online-onderdelen. Denkt u daarbij aan enkele tussentijdse contacten via beeldbellen. Of dat u via een beveiligde verbinding informatie, filmpjes en oefeningen ontvangt. Waarmee u vervolgens thuis aan de slag gaat op door u zelfgekozen momenten.

Voordelen


Meerwaarde van de combinatie van ‘face-to-face-gesprekken’ met ‘ehealth’ kunnen zijn:

 • Bij het online-gedeelte bepaalt u zelf uw eigen tijd en tempo
  Het is vaak prettig zelf te bepalen op welk moment en in welke omgeving u het beste kunt en wilt werken aan bepaalde oefeningen die in relatie staan tot uw behandeling.
 • Het onlinegedeelte als extra steun in de rug
  Deze manier kan u helpen om in de periode tussen de ontmoetingen met uw therapeut alert en actief bezig te blijven met uw aandachtspunten en

huiswerkoefeningen:

 • Op ieder moment kunt u teksten, opdrachten en feedback van uw behandelend psycholoog teruglezen: dat helpt bij het meer gestructureerd aanpakken van uw probleem;
 • Doordat u meer gaat schrijven kunt u uw gedachten beter ordenen, herstructureren en relativeren. Zo krijgt u meer inzicht in uw binnenwereld;
 • Alle teksten bij elkaar vormen als het ware uw zelfgeschreven zelfhulpboek, waardoor u bij afsluiting van de therapie een mooi eigen terugvalpreventieplan in uw bezit heeft.


Praktische randvoorwaarden

 • U beschikt over internet en kunt er ook redelijk mee overweg;
 • Wij hebben in ons praktijksoftwareprogramma de mogelijkheid om op een beveiligde manier persoonlijke gegevens met u uit te wisselen;
 • U krijgt van ons een inlogcode, waarmee u toegang krijgt tot een beveiligde omgeving, waar u en de therapeut elkaar digitaal kunnen ‘ontmoeten’;
 • In deze omgeving krijgt u toegang tot vragenlijsten, huiswerkopdrachten en overige informatie.
Kundig en betrokken
 • Wij zijn als psycholoog afgestudeerd in de universitaire studie psychologie. Wij zijn daardoor niet alleen praktisch maar ook theoretisch goed onderlegd in het brede scala aan therapeutische mogelijkheden.
 • In het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg worden aanvullende opleidingen/registraties gevraagd van de behandelende psychologen. Als aan die voorwaarden is voldaan, worden de psychologen in het BIG-register opgenomen. U kunt onder Kwalificaties zien aan welke eisen wij voldoen.
 • We beschikken als psycholoog over een wetenschappelijke basishouding. En passen in de therapie werkvormen toe die gebaseerd zijn op onderzoek.
 • We werken niet vanuit één bepaald therapeutisch kader, waarin u als cliënt moet passen maar maken gebruik van verschillende stromingen en technieken. Zoals onder meer cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, EMDR, Mindfulness en Symbooldrama. Wij sluiten aan bij dat wat het beste bij ú past.
 • Wij willen een accepterend en veilig klimaat scheppen, waarin u zich vrij voelt om uw diepste gedachten en gevoelens er te laten zijn.