Privacy

Privacy

Psychologenpraktijk van Rijt en Kooij

Privacy

Divider Image

Privacy is essentieel bij het creëren van een veilige omgeving in de therapie. Het is belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met wat in de therapie aan bod komt. Wij doen ons best uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Dat wordt onder andere bewerkstelligd door:

1. Geheimhouding

Onze beroepscode schrijft voor geheimhouding in acht te nemen omtrent u en de therapie.

2. Beveiligde email

De AVG-wet (AVG=Algemene Verordening Gegevensbescherming) brengt onder de aandacht dat we voorzichtig moeten zijn met het uitwisselen van persoonlijke informatie via ‘gewone’ email. Die is goed bruikbaar om bijvoorbeeld afspraken te verzetten. Als het gaat om meer persoonlijke informatie, maken wij voor u een beveiligde account aan.

3. Rapportage- uw toestemming

In principe rapporteren wij over de therapie aan de verwijzer, vaak is dat de huisarts, omdat de bevindingen uit de therapie ook voor de toekomst belangrijk kunnen zijn. Wij vragen daarvoor altijd uw toestemming. Er wordt niet gerapporteerd, wanneer u dat niet wilt. Dit geldt ook voor andere hulpverleners zoals bedrijfsartsen en ARBO-artsen. U krijgt altijd vooraf inzage in de rapportage.

5. Privacyverklaring

Standaard is het in Nederland zo geregeld dat enkele persoonlijke gegevens landelijk bewaard worden. Meestal zijn deze gegevens niet tot uw persoon te herleiden, soms echter ook wel. Zo gaan bijvoorbeeld uw diagnostische gegevens mee naar de verzekeraar op het moment dat wij declareren.

U kunt bezwaar aantekenen tegen deze verzameling van gegevens door middel van een privacyverklaring die u dan ondertekent.


CLIENT-PRIVACYSTATEMENT PSYCHOLOGENPRAKTIJK VAN RIJT EN KOOIJ

Divider Image

Bekijk hier ons uitgebreide client-privacystatement