Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie

Divider Image

Wanneer u last heeft van ernstige psychische klachten en aan de achtergrond van uw klachten wilt werken kan psychodynamische psychotherapie een geschikte behandelvorm zijn.

Psychodynamische therapie

Psychodynamische psychotherapie is een persoonsgerichte werkwijze waarbij de ontwikkeling van de mens centraal staat. Gedachten, gevoelens, verlangens, motieven en gedrag worden beschouwd in samenhang met vroegere ervaringen. In deze therapievorm proberen we te begrijpen hoe uw huidige problematiek vanuit uw ontwikkeling ontstaan is.

Reflectie op onbewuste wensen en drijfveren zorgen voor begrip en verwerking van uw psychische problemen. Hieruit komen aandachtspunten naar voren die u helpen bij het bereiken van verandering. Identiteitsvorming, gehechtheid en zelfbeeld zijn belangrijke thema’s binnen deze therapie.