Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

Divider Image

In onze praktijk passen wij regelmatig Cognitieve Gedragstherapie (vaak afgekort tot CGT) toe.

Cognitieve Gedragstherapie is erop gericht zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt te beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk in de therapie meer op denken, soms meer op doen en laten. In weer andere gevallen werkt de therapeut gelijktijdig aan beide aspecten.


Belangrijke kenmerken

• Actief werken met het heden

De cognitieve gedragstherapeut staat betrekkelijk kort stil bij de jeugdervaringen van de cliënt. Cognitieve Gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

• Klachtgericht en kortdurend

Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.

• De therapeut als nadrukkelijke gesprekspartner

Een cognitieve gedragstherapeut is in de therapie nadrukkelijk als actieve gesprekspartner aanwezig. De therapeut zoekt actief met de cliënt, hoe anders met bepaalde situaties om te gaan.

• Adviezen en richtlijnen

Bij een actieve houding past ook het geven van adviezen en richtlijnen.

• Oefeningen en huiswerk

Binnen Cognitieve Gedragstherapie is het gebruikelijk dat de therapeut bepaalde oefeningen met de cliënt doet in de therapeutische omgeving. Ook krijgt de cliënt vaak opdrachten mee voor in de thuis/werksituatie zodat hij zelf een actieve rol behoudt in het ombuigen van belemmerende denk- of gedragspatronen naar meer gewenste.

Effecten cognitieve gedragstherapie

Van geen andere soort therapie is de werkzaamheid zo goed wetenschappelijk onderzocht als die van Cognitieve Gedragstherapie. De resultaten van deze therapie zijn over het algemeen behoorlijk positief. Zo'n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt, heeft baat bij Cognitieve Gedragstherapie.
Cognitieve gedragstherapie wordt onder andere toegepast bij angst- en depressieve klachten.


Cognitieve therapie en gedragstherapie samengevoegd tot cognitieve gedragstherapieRATIONEEL-EMOTIEVE (GEDRAGS)THERAPIE
(RET)

RET is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. De grondlegger van deze therapie is Albert Ellis (1913-2007). Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Door oefening leert iemand zijn belemmerende gedachtenpatronen herkennen en vervangen door meer helpende.

ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY (ACT)

Acceptance & Commitment Therapy, afgekort tot ACT-Therapie betreft een ‘derde generatie’ cognitieve gedragstherapie (Jansen & Batink, 2014). Binnen ACT staat het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit en veerkracht van de cliënt centraal. Om zo iemand het vermogen terug te geven op een (meer) ‘soepele’ manier om te gaan met obstakels die zich in het leven voordoen en te steunen bij het leven naar de eigen waarden.

OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie of ook ‘Solution-focused therapy’ is een vorm van kortdurende gedragstherapie waarbij niet het probleem of klachten in het verleden of heden centraal staan maar juist wordt gefocust op gewenst (toekomstig) gedrag. Er wordt een beroep gedaan op iemands sterke kanten, hulpbronnen en autonomie. De methode is toepasbaar voor alle soorten cliënten (Cladder,1999), waarbij het van groot belang is dat de cliënt een doel heeft (of tijdens de gesprekken een doel kan vinden) waaraan hij wil werken. Frederike Bannink aan het woord over deze therapievorm: