COGNITIEVE THERAPIE

COGNITIEVE THERAPIE

Divider Image

COGNITIEVE THERAPIE

In Cognitieve therapie wordt veel belang gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen/handelen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven snel vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen van dien.

In Cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt hij samen met de therapeut uit welke adequatere manier van denken meer passend/helpend is. Bij het ontdekken en aanleren van meer realistische standpunten en gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken.


GEDRAGSTHERAPIE

In Gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe de persoon in kwestie zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen Gedragstherapie worden eerst de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin die voorkomen, in kaart gebracht. Vervolgens gaat de therapeut samen met de cliënt na wat meer passende gedragspatronen kunnen zijn in die omstandigheden. Hiervoor doet de cliënt diverse oefeningen en huiswerk.
Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag is een gezamenlijk proces van cliënt en therapeut.


COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Cognitieve therapie en Gedragstherapie dikwijls vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten. Ook is steeds duidelijker aangetoond dat de werkwijze van beide methodes - huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt - goed op elkaar aansluit. In de psychologie ziet men steeds beter in dat 'anders leren denken' en 'anders leren doen' uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.

Door al deze inzichten zijn Cognitieve therapie en Gedragstherapie steeds hechter verweven tot Cognitieve Gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk in de therapie meer op denken, soms meer op doen en laten. In weer andere gevallen werkt de therapeut gelijktijdig aan beide aspecten.

Van Cognitieve therapie en Gedragstherapie naar Cognitieve Gedragstherapie

Gedragstherapie en Cognitieve therapie zijn nauw verbonden aan elkaar. Beide psychotherapeutische methoden zijn sterk gericht op de actualiteit, het heden. In Gedragstherapie en Cognitieve therapie gaat het met name over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.