Voice Dialogue

Voice Dialogue

Divider Image

De Californische psychologen Hal en Sidra Stone hebben in de jaren tachtig van de vorige eeuw Voice Dialogue ontwikkeld.

Met deze methode sloegen ze een brug tussen enerzijds denkbeelden van Jung, en anderzijds de overgang tussen de Humanistische en de Transpersoonlijke Psychologie.

Voice Dialogue laat zien hoe mensen dagelijks worden gestuurd door verschillende innerlijke stemmen, ook wel ‘subpersonen’ of verschillende ‘ikken’ genoemd. In het dagelijks leven hebben sommige kanten veel invloed op ons gedrag, terwijl andere zichzelf minder vaak laten zien.

Bij Voice Dialogue gaat u in gesprek met uw verschillende subpersonen of innerlijke stemmen. Het zorgt vaak voor inzicht in hoe die verschillende kanten zich in uw leven hebben kunnen ontwikkelen en ook wat hun functie en betekenis zijn.

Voice-dialogue