Recensie

Recensie

Divider Image

Een korte beschrijving van de inhoud van het Boek: 'Door kanker uit balans'; gezinsbegeleiding door eerstelijns psychologen Auteurs J.H.M.van Rijt, A. Kooij, J. Koopman. 2003, 108 p. ISBN 9023239199, Assen, van Gorcum.

Bezit ik voldoende expertise om een gezin te begeleiden dat wordt geconfronteerd met kanker? Hoe maak ik het thema ‘naderend afscheid’ voor de gezinsleden bespreekbaar? En hoe voorkom ik dat ik als therapeut te betrokken raak bij een gezin?

Wanneer psychologen, maar ook andere hulpverleners te maken krijgen met een gezin waarin een geval van kanker is geconstateerd, zien zij zich met dergelijke vragen geconfronteerd. Dit boek gaat in op de verschillende problemen die een behandeling met zich meebrengt en biedt aanknopingspunten voor therapeutische ondersteuning.

Uitgangspunt daarbij is dat door kanker niet alleen het leven van de patiënt zelf, maar ook het leven van zijn of haar gezin ingrijpend verandert.

Door kanker uit balans. Gezinsbegeleiding door eerstelijnspsychologen is het resultaat van het gelijknamige project dat enkele jaren geleden op initiatief van de auteurs werd geïnitieerd met financiële ondersteuning van de Nederlandse kankerbestrijding (NKB). Het project richtte zich op de kortdurende begeleiding van gezinnen waar bij één van de gezinsleden kanker was geconstateerd. Tijdens de therapie gaan de gezinsleden samen met de therapeut op zoek naar handvatten die het gezin in staat (moeten) stellen om de draad weer op te pakken.

De uitgave bestaat uit twee delen. Deel 1 behandelt het therapeutisch proces, met aandacht voor psychosociale aspecten in relatie tot de oncologie, systeemtherapeutische denkkaders en technieken; dit deel wordt geïllustreerd aan de hand van casuïstiek. Deel 2 beschrijft het ontstaan en het verloop van het project. Beide delen laten zich onafhankelijk van elkaar lezen.